WYBRANE REALIZACJE
Wysypisko Odpadów Nowy Sącz

Firma jako generalny wykonawca inwestycji "Skladowisko odpadów komunalnych w Nowym Saczu" wykonala roboty budowlane miedzy innymi:

- roboty ziemne, uksztaltowanie terenu o pow.45600m2 i kubaturze 89,4 m3
- izolacja skladowiska, bentomata, geomembrana
- odwodnienie skladowiska
- drenaz wód odciekowych
- kanalizacja opadowa
- kanalizacja sanitarna
- siec wodociagowa
- drogi i place
- ogrodzenie skladowiska
- zaplecze, budynek socjalny, magazyn paliw i inne pomieszczenia
  gospodarcze
- przebudowa linii napowietrznej

PARTNERZY
  • Leitner
  • Polimex
  • Strabag
  • Tatralift
swierczek@sacz.pl
+48 18 443 00 43